DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość

W związku z realizacją projektu "Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy bniznesowe pomiędzy firmą FOLRES Sp. z o.o., a jej dostawcami" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 8.2.