Przyszłość jest EKO

Informujemy, iż wg dyrektywy unijnej tzw. Dyrektywy Single Use Plastics, która na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze interpretacji w ustawodawstwie krajowym, produktami wymienionymi w dyrektywie, można handlować  do dnia 02.07.2021 r.

Katalog ECOODRA - Gastronomia na zielono