RODO

Szanowny Użytkowniku!

W trosce o bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych, stworzyliśmy zbiór zasad, które Cię dotyczą w przypadku korzystania z możliwości naszej witryny internetowej, w tym sklepu internetowego.

Zapisy Polityki Prywatności uwzględniają przepisy RODO obowiązujące od 25 maja 2018 r.

Pojęcia:

Administrator – jest to Administrator Danych Osobowych, który jest podmiotem zarządzającym i przetwarzającym Twoje dane.

Rozporządzenie – RODO – unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, którego zapisy obowiązują nas od 25 maja 2018 r.

 

§ 1

Administratorem Twoich danych osobowych jest FOLRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000406306 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 10, 35 – 103 Rzeszów.

§ 2

1. Zakładając konto użytkownika wyrażasz chęć korzystania z naszych usług. W związku z tym zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych.

2. Dane osobowe podane w panelu rejestracji, a także dane podawane w formularzu kontaktowym stanowią dane poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

3. Twoje dane są przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług przez FOLRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także w niżej podanych celach.

§ 3

Celem przetwarzania danych osobowych są:

- świadczenie usług sprzedaży produktów, w tym realizacji Twoich zamówień

- zawarcie i wykonanie umowy, której jesteś stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w spółce,

- wykonywania ciążących na spółce (administratorze) obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur i dokumentów księgowych,

- marketing bezpośredni, inny niż newsletter (wybór newslettera stanowi odrębną zakładkę, w miejscu której wyrażasz osobą zgodę na otrzymanie newslettera, tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z newsletterem),

- tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne spółki,

- weryfikacja wiarygodności płatniczej,

To wszystko zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b), c), f) rozporządzenia

oraz

- w celu zgodnym z treścią udzielonych Administratorowi zgód (art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia)

§ 4

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub/i umownym. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, brak możliwości kontaktu, brak możliwości rejestracji w naszym sklepie internetowym, brak możliwości korzystania z jego usług, tym samym brak możliwości dokonywania zakupów.

§ 5

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w uzasadnionych przypadkach usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 6

W zakres czynności przetwarzania danych osobowych może wchodzić profilowanie danych, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak efekty pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, preferencje osobiste, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja oraz przemieszczenie się. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora

§ 7

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec spółki lub kontrahenta, oraz przez czas niezbędny wynikający z odrębnych przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej

§ 8

Angażując się z pełne zabezpieczenie Twoich danych osobowych, a także szanując Twoją prywatność, stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

§ 9

Witryna korzysta z plików cookies (ciasteczek).

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, w tym do celów marketingowych, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

§ 10

Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze spółką, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (na bazie odrębnych umów powierzenia), a także pracownicy i współpracownicy spółki lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych, z uwzględnieniem podmioty realizujące dostawę towarów.

§ 11

Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych Cię dotyczących narusza przepisy rozporządzenia

§ 12

Możesz się z nami skontaktować używając formularza kontaktowego bądź korzystając z adresu e-mail: folres@folres.pl